Ketua Penyunting (Editor in Chief)

Ihsan (ScopusID: 56576397100; Google Scholar ID: QXGBba4AAAAJ, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Dewan Penyunting (Editorial Board)

 

Andi Tamsil (ScopusID:……………..; Google Scholar ID: …………, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Harlina (ScopusID: 5…………….; Google Scholar ID: ………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Ikhsan Wannebo (ScopusID:………………; Google Scholar ID:……………., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

St. Khadijah (ScopusID: …………..; Google Scholar ID: …………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Hasnidar Yasin (ScopusID:……………….; Google Scholar ID: ……………..., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Jayadi (ScopusID: …………….; Google Scholar ID: …………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Danial (ScopusID: …………….; Google Scholar ID: …………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Asbar (ScopusID: …………….; Google Scholar ID: …………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Muhammad Kasnir (ScopusID: …………….; Google Scholar ID: …………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Penyunting Pelaksana (Assistant Editor)

Andi Hamdillah,  (ScopusID: …………….; Google Scholar ID: …………….., Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia